Áo ADLV bé gái và gấu bông [ADLV BABY FACE SHORT SLEEVE T-SHIRT BLACK RED DRESS]