Tên bộ sưu tập: ADLV Kid, Nhà thiết kế: ADLV, Thể loại: Hoạt hình