Nhà sáng tạo: ADLV, Thương hiệu: ADLV Ranus - Cách Mạng Mua Sắm Thời Trang