Nhà sáng tạo: TIPI, Thương hiệu: FUBO Premium,TEEPI Ranus - Cách Mạng Mua Sắm Thời Trang