Nhà sáng tạo: STRAKER, Thương hiệu: STRAKER Ranus - Cách Mạng Mua Sắm Thời Trang