Nhà sáng tạo: The Hero, Thương hiệu: The Hero Ranus - Cách Mạng Mua Sắm Thời Trang